Fjernhjelp

HMS

hms

 

HMS- målsetting:

Trygge og sikre arbeidsplasser er til både bedriftens og de ansattes beste. Et godt arbeidsmiljø som fremmer god trivsel og godt humør er vi alle ansvarlige for. Dette ønsker vi å praktisere i den daglige drift ved god ledelse, samarbeid og kommunikasjon i utførelsen av bedriftens arbeidsoppgaver.

Daglig leder Knut Kirkaune har sammen med verneombud Monica Strand Aas det overordnede ansvaret for vårt HMS-arbeid.

For at vi skal kunne opprettholde et godt arbeidsmiljø og lykkes med utøvelsen av vårt IK/HMS system, er vi avhengig av at den ansatte kjenner sine plikter og retter seg etter de retningslinjer som gjelder for arbeidet.

Den ansatte skal derfor:

  • Kjenne lover, forskrifter og etablerte rutiner som gjelder for sitt arbeid
  • Medvirke til et sikkert og godt arbeidsmiljø og forhindre skade på det ytre miljø
  • Gi uttrykk for behov om kompetanseheving og opplæring
  • Ved behov bruke nødvendig verneutstyr eller andre hjelpemidler
  • Underrette arbeidsgiver eller verneombud dersom en blir kjent med trakassering eller diskriminering
  • Medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt eller delvis fravær på grunn av ulykke, sykdom, slitasje e.l.
  • Melde fra til nærmeste overordnede om
  • feil eller mangler

 

Logg inn for å se HMS-Håndbok for Kontorplan