Telefon

kontaktOrkanger: 72 48 38 00
kontaktHitra: 72 44 13 75
kontaktFosen: 72 52 44 30
kontaktOppdal: 907 20 667

Fjernhjelp

Kontakt Oss

Filter
Vis nr. 
Navn Stilling Telefon
Kontorplan AS - Orkanger 72 48 38 00
Kontorplan AS - Oppdal 907 20 667
Kontorplan AS - Fosen 72 52 44 30
Kontorplan AS - Hitra 72 44 13 75
Knut Kirkaune Daglig leder 951 50 986
Inger Hygen Butikk Orkanger 72 48 38 00
Jan Aage Nyborg Salg Orkanger 902 83 170
Morten Strøm Salg Fosen 905 13 148
Monica Strand Aas Butikk Brekstad 72 52 44 30
Morten Olsen Salg Oppdal 907 20 667
Roar Ledel Salg Hitra 908 98 316
Marianne Samdal Butikk Hitra 72 44 13 75
Narve Refseth Teknisk 975 74 374
Odd Fr. Sletvold Teknisk 975 74 107

Underkategorier